Vrienden van

Inter Rijswijk biedt zowel breedtesport als topsport aan. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid in het maatschappelijk belang. We bieden vanaf 6 jaar in alle leeftijdscategorieën de mogelijkheden om te sporten.

De kosten voor trainingsfaciliteiten, kaderleden, bondscontributie e.d. worden gedekt door inkomsten vanuit contributie, kantineomzet en sponsoring. Daarnaast zijn er altijd extra projecten die we willen faciliteren, zoals het aanschaffen van extra trainingsmaterialen, het opzetten sociale activiteiten of opleidingstrajecten voor het kader.

In deze onzekere tijd kunnen we zeker alle financiële steun gebruiken. Hiervoor hebben we o.a. de "Vrienden van Inter Rijswijk" opgericht.

De "Vrienden van Inter Rijswijk" is een club, die allen minimaal € 100,- per jaar storten om extra projecten binnen de vereniging te kunnen bekostigen.

Daarnaast zullen we de bijdrage vanuit de "Vrienden van Inter Rijswijk" ook gaan inzetten voor de extra investeringen die noodzakelijk zijn  voor de verhuizing naar en het inrichten van onze nieuwe sporthal De altis.

Uw naam wordt  als u dat wilt op ons "Vriendenbord" in InterLokaal geplaatst. 


Als u interresse hebt om deel te nemen aan de "Vrienden van Inter Rijswijk" stuur dan een email aan voorzitter@interrijswijk.nl

Nieuws