Lid worden

Centraal aanmeldpunt

Email: ledenadministratie@interrijswijk.nl 

Via het centrale aanmeldpunt geef je aan dat je interesse hebt om bij Inter Rijswijk te komen volleyballen. Daarna wordt er telefonisch contact met je opgenomen (telefoon nummer niet vergeten mee te sturen!) om te kijken waar plaats voor je is om mee te trainen c.q. wedstrijden te spelen. Vervolgens ontvang je een brief met informatie, waarin onder andere een kennismakingsperiode wordt genoemd en de tijd, dag en locatie waarop je wordt verwacht. Je ontvangt bij dit schrijven ook een aanmeldingsformulier. Tijdens de kennismakingsperiode beslis je, of je al dan niet lid wilt worden van Inter Rijswijk. Na aanmelding ontvang je van de leden- en contributie-administratie een welkomsbrief met ondermeer vermelding van financiële verplichtingen. Gedurende het seizoen volgt per mail het verzoek tot betaling.

Bij het aanmeldpunt kan je ook een aanmeldingsformulier voor het donateurschap opvragen.

Meer informatie over contributie.

Opzegging

Via het centrale aanmeldpunt geef je aan dat je het lidmaatschap bij Inter Rijswijk wilt opzeggen. Opzeggen dient vóór 1 juni plaats te vinden, tenzij anders door het bestuur aangegeven.

 

Ooievaarspas

De Ooievaarspas is er voor inwoners van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met een laag inkomen. Ook mbo-studenten komen voor de pas in aanmerking. Hbo- en wo-studenten kunnen een Haagse studentenpas aanvragen. Deze pas geeft echter geen recht op vergoeding van de contributie, maar biedt andere kortingen aan op bij activiteiten in Den Haag.

De Ooievaarspas biedt ruim 100 verschillende kortingen van vaak 50% of meer bij veel voorzieningen en activiteiten binnen de regio Den Haag en omstreken. Ook als u geen uitkering heeft, maar wel een minimuminkomen, kunt u gebruikmaken van de pas.

Alle kinderen met een Ooievaarspas in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van een sport- of culturele vereniging. De hoogte van de bijdrage in de contributie bedraagt maximaal € 300 per kind per jaar. De contributie geldt voor 1 vereniging per kind per jaar. Kinderen die lid willen worden van een vereniging kunnen kiezen uit alle verenigingen die zijn aangesloten bij de Ooievaarspas. Voor 18 jaar en ouder geldt een kortingspercentage van 50% op de contributiebijdrage.

Inter Rijswijk is ook aangesloten bij de Ooievaarspas en deze kortingen gelden dus ook voor onze vereniging.
 

Nieuws